فیسبوک روز پنجشنبه ۲۳ اسفند اعلام کرد که سرویس برنامه اصلی این شبکه و همچنین اینستگرام به حالت قبل بازگشته است.

برنامه دسترسی به فیسبوک که بزرگترین شبکه اجتماعی در جهان است، به مدت تقریبا ۲۴ ساعت دچار اخلال اساسی شده بود که نارضایتی کاربران را در پی داشت.

فیسبوک همچنین اعلام کرده است بازگرداندن پول های مربوط به تبلیغات را به خاطر اخلال صورت گرفته، بررسی می کند.