موجی از انفجار اتومبیل های بمب گذاری شده در محله های عمدتاً شیعه نشین بغداد روی داده است. در این انفجارها دست کم ۴۲ نفر کشته و دهها نفر زخمی شده اند. 

پلیس بغداد اعلام کرد مرگبارترین انفجار روز دوشنبه در شهر صدر روی داد و باعث مرگ ۷ نفر شد.

همه انفجارها در بازارها یا پارکنیک اتومبی ها روی داد. 
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را برعهده نگرفته است.