دست کم دوازده نفر در بمب گذاریهای شهر حیدرآباد در جنوب هند کشته و نزدیک به هشتاد نفر زخمی شدند.

بنابر گزارش پلیس هند پنجشنبه شب دو بمب در بیرون از یک سینما و ایستگاه اتوبوس در محلی شلوغ منفجر شدند.

من موهان سینگ نخست وزیر هند این بمب گذاری ها را «اقدامی ناجوانمردانه »  نامید و گفت مسئولین  این اقدام بدون مجازات نخواهند ماند.

هنوز کسی مسئولیت این دو انفجار را بعهده نگرفته است