پارلمان مقدونیه - آرشیو
پارلمان مقدونیه - آرشیو

پارلمان مقدونیه تصویب کرد که متمم تغییر نام کشور به قانون اساسی اضافه شود.

طبق این متمم که روز جمعه ۲۱ دی ماه تصویب شد نام مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی تغییر می کند.

این تغییر نام برای حل اختلاف دیرین با یونان صورت گرفت که منطقه ای با همین نام دارد.