شورای اتحادیه اروپا در جریان جلسه روز دوشنبه ۱۹ فروردین، تحریم‌هایی که در پی نقض حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده را برای یک سال دیگر تمدید کرد. 

این تحریم‌ها ممنوعیت سفر و توقیف دارایی‌های ۸۲ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی را در برمی‌گیرد.

همچنین هرگونه صادرات فناوری که امکان استفاده در سرکوب داخلی داشته باشد و برای شنود و ردگیری ارتباطات استفاده داشته باشد، ممنوع شده است. 

این تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ علیه ایران وضع شده و از آن زمان هر سال تمدید شده است.