برخی از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا در نشست روز سه شنبه این پارلمان، با اشاره به اعدام ها در ایران، کارنامه حقوق بشری ایران را بسیار منفی خوانده و خواهان بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شدند.

اتحادیه اروپا همچنین توافق هسته ای ایران را یک گام بزرگ تاریخی به پیش خوانده و به فرصت هایی اشاره کرد که پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است.

پارلمان اتحادیه اروپا با تاریخی خواندن توافق هسته ای و لغو تحریم ها به تاثیر آن بر افزایش نقش ایران در جهان اشاره کرد.

پارلمان اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که توافق هسته ای بتواند به کاهش تنش و بی ثباتی در منطقه کمک کند.