دادگاه استیناف ابوظبی این مرد را محکوم کرد.
دادگاه استیناف ابوظبی این مرد را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت کشور لیبی بامداد پنجشنبه گفت سفارت امارات متحده عربی در تریپولی پایتخت لیبی درهمین روز  مورد حمله قرار گرفته است.

در این حمله به کسی صدمه ای نرسیده است.

وزارت کشور لیبی افزود تحقیقات در این زمینه  در جریان  است.

یک منبع امنیتی تایید نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که حمله به سفارت با یک راکت (آر پی جی چی) صورت گرفته است.