نوه یک فلسطینی در یک قدمی ریاست جمهوری السالوادور. «نائیب بوکله» شهردار پیشین سان سالوادور می گوید که اکثریت آرا در انتخابات را به دست آورده است. آقای بوکله که ۳۸ ساله، تبار فلسطینی دارد.

«نائیب بوکله» شهردار پیشین سان سالوادور، که خود را یک لیبرال می داند به حامیان اش گفت اکثریت آراء را در انتخابات ریاست جمهوری «السالوادور» روز یکشنبه به دست آورده است.

کمیسیون انتخابات السالوادور با شمارش حدود ۹۰ درصد آراء می گوید بوکله تقریبا ۵۴ درصد آراء را کسب کرده و انتخابات به دور دوم کشیده نمی شود.

«هوگو مارتینز» وزیر خارجه پیشین از حزب چپگرای حاکم «اف ام ال ان»، و کارلوس کالیه ها از حزب دست راستی «آرنا» شکست شان را پذیرفته اند.

این دو حزب از زمان جنگ داخلی سال ۱۹۹۲ بر سیاست السالوادور سایه انداخته بودند، اما هیچکدام در خنثی کردن تبهکاران مسلح یا احیای اقتصاد توفیقی نداشتند.

آقای بوکله که ۳۸ ساله، تبار فلسطینی دارد.