به گزارش تلویزیون ارمنستان،  نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور حاکی از پیروزی سرژ سرکیسیان ، رئیس جمهوری فعلی است.

براساس نتایج اولیه، آقای سرکیسیان حدود ۵۸ درصد آراء  و
نزدیک ترین رقیبش، رفیع هوانسیان،  حدود ۳۲ درصد آراء  را بدست خواهند آورد.
بحران مالی و اقتصادی مهم‌ترین موضوع مبارزات انتخاباتی ارمنستان بود.

درگیریهای انتخابات پیشین ارمنستان در سال ۲۰۰۸، ده کشته بجای گذاشت.

[رادیو فردا]