مقامات امنیتی در مصر می گویند پسریک عضو افراطی اخوان المسلمین بازداشت شده است. 
گزارش اسوشیتد پرس حاکی است محمد سلطان، پسرصالح سلطان روز دوشنبه همراه با ۴ مرد دیگر در دفتر یک خبرگزاری طرفدار اخوان المسلمین بازداشت شد.
پلیس گفت آنها قصد داشتند با ایجاد نفاق درمیان صفوف ارتش و پلیس به خشونت دامن بزنند.

محمد سلطان، که خانواده اش می گوید از محل او بی اطلاع است، شهروند آمریکا و دانش آموخته دانشگاه ایالتی اوهایو است. ۲۵ سال دارد، حامی فعال اخوان المسلمین است و تصویرهایی از بازویش را پس از آن که درجریان حمله پلیس یه دو تحصن اخوان المسلمین در ۱۴ اوت هدف گلوله قرارگرفت، در اینترنت منتشر کرد.