ایالات متحده مجموعه ای از آثار باستانی مصر را که در جریان اعتراضات مصر در سال ۲۰۱۱ تاراج و به آمریکا قاچاق شده بود، به قاهره بازگرداند.

این مجموعه شامل ۱۲۳ قطعه از تابوت های فراعنه مصر و کشتی های چوبی است.

کشف این اجناس عتیقه نتیجه پنج سال تحقیق اداره گمرک و مهاجرت آمریکا درباره یک شبکه قاچاق آثار باستانی است.

روز شنبه نیز یک مجموعه شامل ۲۳۹ قطعه  اشیاء عتیقه از فرانسه به مصر بازگردانده شد.