محل حادثه در ایستگاه قطار قاهره
محل حادثه در ایستگاه قطار قاهره

دادستان کل مصر روز پنجشنبه نهم اسفند اعلام کرد نتیجه تحقیقات او نشان می‌دهد انفجار و آتش‌سوزی در ایستگاه قاهره به این دلیل بوده که در قطاری که در حال نزدیک شدن بوده، رانندگانش مشغول دعوا و کتک‌کاری بوده‌اند و فرصت نداشتند قطار را به سلامت وارد ایستگاه کنند. 

در جریان این حادثه دستکم ۲۵ تن کشته شده و نزدیک به ۴۷ تن هم زخمی شدند. «نبیل صادق» دادستان کل مصر گفته راننده قطار باید ترمز را فعال می‌کرده ولی به دلیل دعوا، از آن غافل مانده است.