Egyptian military police soldiers run towards a checkpoint attacked by gunmen in Shubra al-Kheima, a suburb north of Cairo, Egypt, Saturday, March 15, 2014.

یک حزب سیاسی مصرمی گوید در جریان راهپیمایی در مرکز قاهره ، یک زن معترض هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد.

به گزارش اسوشیتد پرس، حزب چپگرای اتحادیه مردمی در بیانیه ای گفت پلیس شنبه شب ، در حالی که اعضای حزب برای نثار شاخه های گل در شب سالگرد قیام ۲۰۱۱ به آرامی بسوی میدان تحریر در حرکت بودند،یک گلوله ساچمه ای به زن شلیک کرد.

وزارت بهداری مصر تائید کرد یک معترض زن که از سر و بدن مجروح شده بود در بیمارستان جانسپرده است.

مقامات امنیتی می گویند آنها ۱۱ نفر را در پی زد و خوردها دستگیر کردند.

اسوشیتد پرس می گوید مرگ زن در جریان سرکوب تمام شکل های نارضایی روی می دهد. مقامات امنیتی و قضایی تمام تظاهرات غیر مجاز را ، جرم اعلام کرده اند.