هزاران تن از مخالفان محمد مرسی رییس جمهوری مصر امروز یکشنبه همزمان با نخستین سالگرد رسیدن وی به ریاست جمهوری آن کشور در میدان تحریر گرد آمده اند و خواهان کناره گیری وی شده اند.

هم هواداران و هم مخالفان محمد مرسی می گویند تجمع گسترده امروز مخالفان آقای مرسی سرنوشت ساز است.