پیتر کرست روزنامه نگار استرالیایی می گوید احکامی که دادگاهی در قاهره برای او و دو تن از همکارانش صادر کرده، غیرعادلانه است و انگیزه سیاسی دارد.

آقای کرست و دو روزنامه نگار دیگر برای شبکه خبری الجریزه کار می کنند، و دادگاهی در مصر این سه روزنامه نگار را برای حمایت از اخوان المسلمین و اشاعه "اخبار دروغ" محاکمه و به سه سال زندان محکوم کرده است.

 آقای کرست از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر خواست تا به قول خود عمل کند. او گفت: "آقای السیسی گفته بود که اگر محکوم شویم، ما را عفو خواهد کرد."

 آقای کرست گفت: "حکم دادگاه یک اشتباه است و همه این را می دانند. به همین دلیل، ما نیز از هر ابزار حقوقی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک که در اختیارمان است استفاده می کنیم."