اعتراضات روز پنجشنبه در اکوادور
اعتراضات روز پنجشنبه در اکوادور

دولت اکوادور می گوید در جریان اعتراضات مردم به کاهش یارانه سوخت، ۲۷۵ نفر بازداشت و ۲۸ مامور پلیس نیز مجروح شده اند.

به گزارش رویترز، دولت اکوادور این مطلب را روز جمعه ۱۲ مهر اعلام کرد.

اعتراضات به کاهش یارانه سوخت، برای دومین روز پیاپی، منجر به فلج شدن حمل و نقل در شهرهای بزرگ اکوادور شده است.

شاهدان می گویند خدمات اتوبوسرانی و تاکسیرانی همچنان بر سر افزایش قیمت سوخت که روز پنجشنبه صورت گرفت، در اعتصاب به سر می برند.

Telegram Banner