به گزارش صدا و سیمای ایران، زمین لرزه ای با شدت ۵.۳ ریشتر استان بوشهر را تکان داده است.
مرکز زمین لرزه، که در ساعت ۴ و یک دقیقه بامداد به وقت محلی رخ داد، شهرستان دشتی در جنوب بوشهر بوده است؛ و هنوز گزارشی از تلفات جانی یا مالی نرسیده است. 

سال گذشته در همین ماه و در همین منطقه زمین لرزه ای با شدت ۶.۱ ریشتر رخ داد که بر اثر آن دهها تن کشته و صدها تن زخمی شدند.  
به گفته مقامات،  زمین لرزه سال گذشته و امسال به نیروگاه بوشهر آسیبی نرسانده است.  
ایران روی یک سری از گُسَلهای لرزشی قرار گرفته و زلزله های مهیبی را تجربه کرده است.