روزنامه قانون، چاپ تهران، در شماره روز یکشنبه خود در گزارشی نوشته است  محمدحسن ابوترابی فرد، نايب ریيس مجلس شورای اسلامی از «عضويت دوميليون ايرانی در فيس‌بوک» ابراز «تاسف» کرده .

به نوشته اين روزنامه، محمدحسن ابوترابی‌فرد ضمن ارائه «آمار جديدی از ايرانيان عضو شده در فيس بوک»، گفته است: «متاسفانه نزديک به دو ميليون ايرانی عضو شبکه اجتماعی فيس بوک هستند که توسط دشمنان قسم خورده انقلاب، مديريت و کنترل می‌شود.»

اين نماينده وابسته به جناح حاکم همچنين گفته «بر اساس آمار موجود بيش از يک ميليون نفر در تهران» عضو فيس بوک هستند، و در شهرهايی شيراز و رشت «حدود ۲۰۰ هزار نفر عضو شبکه اجتماعی فيس بوک هستند» و تاکيد کرده است: «اين آمار را اگر بر اساس ميزان جمعيت کشور در برابر کشورهايی چون چين و هند و آمريکا يا کشورهای توسعه يافته در نظر بگيريم، می‌توانيم نتيجه بگيريم تعداد مردمی که در ايران عضو فيس بوک هستند حتی از اين کشور‌ها هم بيشتر است.»