یکی از رد پاها به یک نوع خزنده‌پایان - موجودات عظیم‌الجثه با گردن و دم دراز تعلق داشت.
یکی از رد پاها به یک نوع خزنده‌پایان - موجودات عظیم‌الجثه با گردن و دم دراز تعلق داشت.

یک تیم دیرین‌شناس استرالیایی، با کمک یک گروه داوطلب، موفق شدند قطعات فسیل شده ای از رد پاهای دایناسور را از ویرانه های ناشی از سیل سال گذشته در ایالت «کوئینزلند» استرالیا بیرون آورند.

فسیل ردپاهای سه دایناسور که در شهرک وینتون واقع در ۱۱۰۰ کیلومتری شهر بریزبن کشف شده است، حدود ۱۰۰ میلیون سال قدمت دارد و این کشف مهم می تواند درون‌بینی نادری را به جهان باستان بدهد. 

​​سال گذشته بارندگی سنگین در کوئینزلند موجب جاری شدن سیل، ویرانی صدها خانه و همچنین غرق شدن صدها هزار رأس دام شد.