دانمارک ظاهرا قرار است سومین کشور حوزه نوردیک باشد که از یک سال گذشته به این طرف یک دولت چپگرا در آن روی کار خواهد آمد.

به گزارش رویترز، مردم دانمارک در انتخابات پارلمانی چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت ملی‌گرا، به رقیب رأی دادند.

عدم اقبال دانمارکی‌ها به «لارس لوکه راسموسن» نخست وزیر فعلی، راه را برای نخست وزیری رهبر حزب سوسیال دموکرات هموار می‌کند.

​​

بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، مخالفان حزب حاکم ۹۶ کرسی پارلمان را از آن خود کرده، و حزب حاکم لیبرال ۷۹ کرسی کسب کرده است.

Telegram Banner