«دیوید بکهام» ستاره پیشین فوتبال انگلیس پرونده قطوری در اداره راهنمایی و رانندگی دارد. این فوتبالیست ۴۳ ساله که چند بار به دلیل سرعت غیرمجاز جریمه شده، این بار به خاطر استفاده از گوشی موبایل هنگام رانندگی، به مدت شش ماه از رانندگی محروم شده است.

آقای بکهام در حال رانندگی و استفاده از موبایل بود که یک شهروند او را دید و عکس گرفت.

به گفته این شاهد، آقای بکهام گوشی موبایل را روی پایش قرار داده بود و به جای جاده، پائین را نگاه می کرد.

دیوید بکهام می گوید این لحظه را به خاطر نمی آورد و به نظر می رسد در ترافیک به گوشی موبایل نگاه کرده است ولی با این حال به جرم خود در دادگاه اعتراف کرد.

وکیل او می گوید از آنجایی که رانندگی و رساندن بچه ها به مدرسه برای آقای بکهام آرامش بخش است، محرومیت او از رانندگی تنبیه سختی برایش خواهد بود.