در مارچ ۲۰۱۵ در میانمار پلیس اعتراض دانشجویان به یک لایحه درباره آموزش را سرکوب کردند.

در میانمار میان دانشجویان معترض و نیروهای پلیس درگیری رخ داد. پلیس میانمار از یک هفته پیش در تلاش است تا از راهپیمایی فعالانی که خواهان اصلاحات در نظام آموزش و پرورش در آن کشور هستند، جلوگیری کنند.

پلیس ضدشورش برای متفرق کردن دانشجویان معترض از باتوم استفاده کرد؛ تیها وین تین رهبر معترضان به خبرنگار صدای آمریکا گفت پلیس تا کنون ۳۲ تن را بازداشت کرده است. 

به گفته او، دولت ابتدا با راهپیمایی دانشجویان – که شمار آنها از صدها نفر تجاوز می‌کند – موافقت کرد، اما بعداً به خشونت متوسل شد، که دلیل آن هنوز روشن نشده است.

دانشجویان به کنترل متمرکز دانشگاه‌ها از سوی دولت اعتراض دارند، و همچنین خواستار اختصاص بودجه بیشتر برای آموزش و پرورش، و آزادی تشکیل اتحادیه آموزگاران و دانشجویان هستند.