سیروس غنی ، حقوقدان و پژوهشگر تاریخ
سیروس غنی ، حقوقدان و پژوهشگر تاریخ

سیروس غنی، حقوقدان و پژوهشگر تاریخ در ۸۶ سالگی در آمریکا درگذشت.

مهمترین اثر تاریخی سیروس غنی کتابی است درباره سقوط قاجار و روی کار آمدن رضا شاه که بر اساس اسناد وزارت خارجه بریتانیا نگارش شده است.

این کتاب با عنوان "ایران؛ برآمدن رضا خان و برافتادن قاجار‌ها و نقش انگلیسی‌ها" توسط حسن کامشاد به فارسی ترجمه شده است.

آقای غنی تحصیلات خود را در آمریکا در رشته ادبیات انگلیسی و حقوق به پایان رساند.  

او یک مجموعه ۱۳ جلدی از خاطرات و یادداشت‌های پدرش را نیز منتشر کرد.