عکس: آرشیو
عکس: آرشیو

تمساح بزرگی که در یک مرکز خرید در حومه هوستون در ایالت تکزاس پرسه می زد، به کمک یک شکارچی حرفه ای مهار و به مرکز نگهداری حیوانات منتقل شد.

امدادگران می گویند این تمساح ۳۶۵ کیلوگرم وزن دارد، یک چشمش کور و بینایی چشم دیگرش ضعیف است. 

تمساح غول پیکر احتمالا از رودخانه ای در نزدیکی مرکز خرید راهش را گم کرده بود.