حضور نیروهای امنیتی در پایتخت کنگو
حضور نیروهای امنیتی در پایتخت کنگو

در کینشاسا پایتخت کنگو در روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه، معترضان به خیابان آمده و پلیس ضدشورش با فشار آب قوی سعی دارد معترضان را متفرق کند. معترضان می‌گویند تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات «خبر خوبی نیست» و هشدار داده‌اند در صورتی که «کاندیدای مورد نظر ما به عنوان پیروز معرفی نشود، به اعتراض ادامه خواهیم داد.»

کاندیداهای حزب مخالف هم درخواست کرده‌اند نتیجه انتخابات «منصفانه بررسی و اعلام شود.»‌ آمریکا و اتحادیه اروپا از کنگو خواسته‌اند به رای مردم احترام گذاشته شود.