بخش انگلیسی صدای آمریکا - یک روز پس از آن که مجلس نمایندگان ایالات متحده قطعنامه ای را تصویب کرد تا بر مبنای آن، کمیته های مجلس بتوانند دولت پرزیدنت ترامپ را به دادگاه کشانده و با پیگیری پرونده های سرپیچی، احضاریه هایشان را به اجرا بگذارند، کمیته نظارت در مجلس نمایندگان گام بعدی را برداشت.

کمیته ناظر بر فعالیت دولت در مجلس نمایندگان در یک رای گیری، ویلیام بار وزیر دادگستری (دادستان کل)، و ویلبر راس وزیر بازرگانی را به سرپیچی از خواست کنگره متهم کرد. دولت ترامپ از عمل به احضاریه های آن کمیته با هدف دریافت اطلاعات از علت افزودن پرسشی درباره شهروندی ایالات متحده به سرشماری سال ۲۰۲۰ این کشور امتناع کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با استناد به اختیارات قوه مجریه، از ارائه اسناد مورد نظر قانونگذاران دموکرات سر باز زد.

پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که انجام سرشماری بدون طرح پرسش درباره شهروندی افراد، کاری مضحک است.

Telegram Banner