ژنرال «ديويد پترائوس» رئيس سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، «سی آی اِی» از ترکيه ديدن می کند تا در مورد مسائل منطقه ای به ويژه سوريه به بحث و تبادل نظر بپردازد.

اين خبر را يکی از مقامهای ايالات متحده به خبرگزاری فرانسه گفت. ولی در مورد افراد و محل ملاقاتهای رييس سی آی اِی توضيحی نداد.

بنا به گزارش رسانه های محلی، ژنرال پترائوس روز يکشنبه وارد استانبول شد و جلسات روز دوشنبه وی با مقامهای ترکيه  بربحران سوريه و مبارزه با تروريسم متمرکز بود.

اين دومين  سفررييس «سی آی اِی» به ترکيه است. درسفر نخست در اوايل بهار مذاکرات وی با رجب طيب اردوغان نخست وزير و «هاکان فِدان» رييس سازمان اطلاعات ترکيه درپشت درهای بسته برگزار شد.