آرشیو
آرشیو

درخت سنتی کریسمس در بیت‌لحم در کرانه باختری رود اردن شنبه شب با حضور صدها تن در محوطه جلوی کلیسای ولادت چراغانی شد.

مسیحیان فلسطینی کلیسای ولادت را زادگاه حضرت عیسی می پندارند.

ایام کریسمس از بزرگترین و مهمترین تعطیلات در بیت‌لحم تلقی می شود.

​​خشونت های اخیر میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها در اورشلیم و کرانه باختری اما بر تعطیلات امسال سایه انداخته است.