با به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان در کشور تایوان، ثبت ازدواج آنها در این کشور قانونی شد و صدها زوج برای ازدواج ثبت نام کرده اند. 

دولت چین روز چهارشنبه نشانه‌هایی بروز داد که نشان می‌دهد این کشور همانند تایوان ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت نخواهد شناخت. 

تایوان ماه گذشته و با رای اعضای مجلس، تبدیل به نخستین کشور آسیایی شد که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرده است.

به گزارش رویترز، آن فنگ‌شن سخنگوی دولت چین در امور تایوان گفته است که طبق قانون چین و در «سرزمین اصلی» ازدواج میان یک مرد و یک زن اتفاق می‌افتد 

چین، تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند. 

دادگاه عالی تایوان حدود دو سال پیش در حکمی اعلام کرده بود که جلوگیری از ازدواج همجنس‌گرایان مخالف قانون اساسی این کشور است. 
 

Telegram Banner