عکسی از ورای جزیره دریای جنوبی چین

چین یک سامانه پیشرفته موشکهای زمین به هوا را در یکی از جزایر مورد اختلاف در دریای جنوبی چین مستقر کرد و این اقدامی است که احتمالاً دامنه تنش میان آن کشور و همسایگان اش را گسترش خواهد داد.

وزارت دفاع تایوان روز چهارشنبه اعلام کرد که این سامانه موشکی در جزیره موسوم به وودی (Woody ) کارگزاری شده است.

​​تصاویر برداشته شده از سوی یک شرکت ماهواره یی غیرنظامی، دو رده از هشت موشک انداز و نیز یک سیستم رادار را نشان می‌دهد که روز یکشنبه در ساحل جزیره نصب شد.

با اینحال، وانگ یی، وزیر خارجه چین، در پکن گفت که گزارشهای استقرار موشک‌ها، ساخته و پرداخته برخی از رسانه‌های غربی است و منعکس کننده واقعیت فعالیتهای چین در دریای جنوبی چین نیست.

تایوان و ویتنام و همچنین مالزی، فیلیپین و برونئی ادعای مالکیت بر تمام یا بخشهایی از جزایر دریای جنوبی چین دارند اما چین این ادعاهای ارضی را به رسمیت نمی شناسد.