وزارت دفاع آمریکا می گوید ماه قبل نیز دو جنگنده چینی به فاصله پانزده متری از هواپیمای تجسسی "ئی پی ۳" در دریای جنوبی چین پرواز کرده بودند.
وزارت دفاع آمریکا می گوید ماه قبل نیز دو جنگنده چینی به فاصله پانزده متری از هواپیمای تجسسی "ئی پی ۳" در دریای جنوبی چین پرواز کرده بودند.

فرماندهی آمریکا در اقیانوس آرام اعلام کرد دو هواپیمای نیروی هوایی چین در مسیر یک هواپیمای تجسسی آمریکا که در فضای بین المللی پرواز می کرد، قرار گرفتند و یکی از آنها به شکل "خطرناکی" به هواپیمای آمریکایی نزدیک شد.

هواپیمای تجسسی آمریکا که از نوع "ار سی ۱۳۵" است روز سه شنبه در مسیری از پیش تعیین شده در فضای دریای شرقی چین پرواز می کرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین می گوید این گشت های تجسسی مخل امنیت چین است.

سه سال پیش، پکن بدون اعلام قبلی و به طور یکجانبه بخشی از آسمان دریای شرقی چین را به عنوان "منطقه شناسایی دفاع هوایی" اعلام کرد که با مخالفت آمریکا روبرو شد.

وزارت دفاع آمریکا می گوید ماه قبل نیز دو جنگنده چینی به فاصله پانزده متری از هواپیمای تجسسی "ئی پی ۳" در دریای جنوبی چین پرواز کرده بودند.