چین گفت قصد ندارد با اعزام ناو جنگی به سوریه، با روسیه در عملیات نظامی علیه  شبه نظامیان در آن کشور مشارکت کند. 

رسانه های خاورمیانه و روسیه، و متعاقب آن رسانه های چین اخیرا گزارش هایی مبنی بر قصد چین برای ورود به جنگ سوریه و احتمال اعزام لیائونینگ، تنها ناو هواپیمابر چین به منطقه منتشر کردند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری این گزارش ها را رد کرد و گفت لیائونینگ در حال حاضر مشغول آموزش های فنی و تمرین های نظامی است.