یک موسسه تحقیقاتی سوئدی روز دوشنبه چین را بعنوان پنجمین کشور صادر کننده تسلیحات جهان معرفی کرد. ضمنا، پاکستان مهمترین و بزرگترین خریدار اسحله های چینی است.

براساس گزارش انستیتوی تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم، میزان صادرات چین بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ ، در مقایسه با ۵ سال پیش از آن، ۱۶۲ درصد رشد داشته است. در همین حال سهم جهانی صادرات تسلیحاتی چین از دو درصد به ۵ درصد افزایش یافته است.

چین در واقع با این رشد پنجمین کشور بزرگ صادر کننده تسلیحات می شود؛ مقامی که پیش از این در دست بریتانیا بود.

آمریکا، روسیه، آلمان و فرانسه چهار کشور نخست را در صادرات اسلحه تشکیل می دهند.

این موسسه تحقیقاتی همچنین خاطرنشان کرده است ۵۵ درصد کل صادرات اسلحه چین به پاکستان ارسال می شود.