Chinese police officers gather near a police van in an area near the Great Hall of the People where a session of the National…
نیروهای امنیتی در چین - آرشیو

مقامات پلیس در شهر «آنگینگ» در شرق چین از دستگیری فرد متهمی خبر دادند که گفته می‌شود روز شنبه ۱۵ خرداد با چاقو شش نفر را کشت و ۱۴ نفر را زخمی کرد.

در بیانیه منتشره توسط حزب کمونیست منطقه آنکینگ، فرد دستگیر شده، جوان ۲۵ ساله‌ و بیکاری توصیف شده است که به دلیل خشم و ناراحتی از شرایط زندگی و خانوادگی خود دست به این اقدام‌ زده است.

او در یک مرکز خرید، با چاقو به مردم حمله کرد و متواری شد، ولی‌ مقامات پلیس اندکی بعد او را دستگیر کردند.

به گفته حزب کمونیست آنکینگ، وضعیت یکی از چهارده نفری که در جریان این حمله زخمی شدند، بحرانی است.