معترضان در شیلی یک سوپرمارکت را به این وضع در آورده اند. آنها از هفته پیش  با اعتراض به گرانی بلیت خودرو به خیابان آمدند و با ماموران درگیر شدند. 
اعتراضات شیلی

سباستین پینیه‌را، رئیس جمهوری شیلی می گوید حاضر است با معترضان دیدار کند.

به گزارش بی بی سی در روز سه شنبه ۳۰ مهر، این اعلام آمادگی او در شرایطی صورت می گیرد که اعتراضات مردم شیلی از روز جمعه اخیر به کشته شدن ۱۵ نفر منجر شده است.

 بحران اخیر در پایتخت شیلی و در پی آن آغاز شد که قیمت های بلیط مترو افزایش یافت.

در پی اعتراضات، افزایش قیمت کنار گذاشته شد، اما معترضان در خیابان ها ماندند و به افزایش هزینه زندگی و افزایش نابرابری اعتراض کردند و این اعتراضات به سرعت به مناطق دیگر کشور کشیده شد.

Telegram Banner