آتش نشانان اتوبوسی را که در جریان تظاهرات به آتش کشیده شده است، خاموش می‌کنند.
آتش نشانان اتوبوسی را که در جریان تظاهرات به آتش کشیده شده است، خاموش می‌کنند.

سباستیان پینیه را، رییس جمهوری شیلی، در پایتخت آن کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده است.

 این تصمیم در واکنش به تشدید ناآرامی ها و درگیری‌های شدید میان نیروهای پلیس با تظاهرکنندگانی گرفته شده است که ضمن اعتراض به افزایش قیمت بلیط مترو، ایستگاه‌های مترو در سانتیاگو را به آتش کشیدند.

 آقای پینیه را در یک نطق تلویزیونی با اشاره به حملات پی در پی معترضان، ارتش را مسئول تامین امنیت در این شهر معرفی کرد.

رئیس جمهوری شیلی، هدف از اعلام وضعیت اضطراری را خیلی ساده اما خیلی جدی توصیف کرد و گفت که این تصمیم برای اطمینان از تامین صلح و آرامش برای ساکنان شهر سانتیاگو و محافظت از اموال عمومی و خصوصی و برقراری نظم عمومی و مهمتر از همه، برای تضمین حقوق همه مردم گرفته شده است.

 

Telegram Banner