«بیل اربن» سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا به روحانی واکنش نشان داد.

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام اعلام کرد مانور نظامی مشترک با حضور آمریکا، مغولستان، ازبکستان و تاجیکستان از روز ۱۴ مرداد شروع شده و تا ۲۵ مرداد ادامه خواهد داشت. 

طبق بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام، دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان برگزاری این مانور نظامی است. پاکستان به عنوان ناظر، در این مانور حضور دارد. 

هدف این مانور نظامی ترویج همکاری‌ها و حمایت از اقدامات ثبات سازی است. این مانور نظامی هر ساله و از سال ۲۰۰۱ تاکنون، اجرا می‌شود. 

Telegram Banner