شرکت های سايپا و پارس خودرو، پس از دستور محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران ، قيمت خودروهای خود را کاهش دادند .

بنابر گزارش خبرگزاری های ايران ، اين شرکت ها بين ۴۰۰ هزار تومان تا ۴ ميليون تومان، قيمت برخی خودروهای توليدی خود را کاهش داده اند .

سايت تابناک با انتشار جدول قيمت ها اعلام کرده قيمت های جديد چندان تفاوتی با قيمت های قبلی ندارد و تضمينی برای اخذ مبالغ بيشتر از مشتريان از سوی شرکت های خودرو ساز وجود ندارد .

شرکت ايران خودرو هنوز جدول قيمت های جديد خود را اعلام نکرده است .