شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷، آن را «چهل‌سالگی حصر ایران» نامیده و نوشته است: «ایران و ایرانی چهل سالی است که جایگاه طبیعی خود را از دست داده‌اند.»

فرزند آخرین شاه ایران، اعتراضات دی ‌ماه ۹۶ را «بانگ بیداری ملت» و «نوید بهاران در قلب یخ‌زده زمستان» توصیف کرده و از «مسئولیت نسل نو» برای «برکناری نظام دینی برای بازسازی تمدن ایرانی در قلب جغرافیای دنیای فردا» نوشته است.

​​

شاهزاده پهلوی در پایان تاکید کرده که در راه «برکناری هوشمندانه ایران‌ستیزان» در کنار نسل نو و «سازندگان ایران بزرگ فردا، بوده و خواهم بود.»