«جوسی بردز»، یک زن ۹۳ ساله بریتانیایی، شاید آخرین فردی باشد که بخواهید او را دستگیر و زندانی کنید. ولی خانم بردز که در طول عمرش هیچ اشتباهی از او سر نزده است، یک آرزو پیش از مرگ داشت و آن دستگیر شدن توسط پلیس بود.

پلیس منچستر هم حاضر شد آرزوی او را برآورده کند.

«پم اسمیت»، نوه خانم بردز در توئیتی از پلیس تشکر کرد و نوشت: «او [خانم بردز] ۹۳ سال دارد و سلامتی اش رو به تحلیل است. او همیشه دلش می خواست که به خاطر انجام کاری خلاف توسط پلیس دستگیر شود. قلب پاکی دارد و واقعاً از رویداد امروز لذت برد. از این که به آرزوی او تحقق بخشیدید خیلی متشکرم.»

​​خانم اسمیت می گوید مادر بزرگ او هنوز در مورد این تجربه صحبت می کند و افسران پلیس «باعث شادی و سرور یک زن مسن شدند.»

وی افزود خانم بردز در طول عمرش مرتکب هیچ خطایی نشده است و می خواست قبل از این که از دنیا برود، کاری شیطنت آمیز کرده باشد.

Telegram Banner