به دنبال درخواست وزیر کشور بریتانیا، یکی از کشتی‌های ارتش سلطنتی بریتانیا برای کنترل بیشتر رفت‌وآمد پناهجویان وارد کانال مانش شده است. 

ساجد جاوید، وزیر کشور بریتانیا، پیشتر از وزارت دفاع این کشور خواسته بود برای مقابله با ورود پناه‌جویان به بریتانیا از طریق کانال مانش، از کشتی اچ.ام.اس مرسری استفاده کند. 

بریتانیا در ماه‌های اخیر با افزایش ورود غیرقانونی پناهجویان به این کشور از طریق کانال مانش روبه‌رو شده است. براساس آمار بیش از ۵۰۰ نفر در سه ماه گذشته از این طریق وارد بریتانیا شده‌اند. بخش عمده‌ای از این افراد ایرانی هستند.