سرمای شدید، همراه با خطر سیل سراسر بریتانیا را فراگرفته است.
روز  دوشنبه باد با سرعت زیاد می وزید و مقامات به مسافرانی که برای گذراندن تعطیلات کریسمس به سفر می رفتند هشدار مراقبتی دادند. 
سازمان حمل و نقل بریتانیا می گوید: « مسافران باید برای سفر خود به دقت برنامه ریزی کنند؛ حداقل به یک نفر بگویند که کجا می روند؛ و گه گاه محل خود را اطلاع دهند ؛ و در عین حال شکیبایی خود را از دست ندهند. »
هوای نامساعد تاکنون برنامه قطارها، کشتیها،  و هواپیماها را بر هم زده است، و به دلیل خاموشی، هزاران نفر از مردم در تاریکی و یدون برق بسر می برند.
هواشناسان هشدار داده اند که مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی  باید در انتظار نامساعدترین هوا باشند.
هنوز از کشته شدن کسی در روز دوشنبه بعلت طوفان گزارشی دریافت نشده است  ولی یک مرد و یک زن بعلت فرو افتادن در رودخانه هائی در شمال انگلستان و شمال ویلز غرق شده اند.