لی ریگبی، سرباز بریتانیایی
لی ریگبی، سرباز بریتانیایی

یکی از دو مرد مظنون به قتل بیرحمانه یک سرباز بریتانیایی در نزدیکی پادگانش در لندن، روز سه شنبه از بیمارستان مرخص شد و به بازداشتگاه پلیس انتقال یافت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایکل آده بوآل، ۲۲ ساله، به دلیل قتل سرباز و کوشش برای کشتن یک افسر پلیس، بازجویی می شود.

آده بوآل و مظنون دیگر، مایکل آده بولاجو، ۲۸ ساله،  روز چهارشنبه در صحنه واقعه هدف گلوله پلیس قرارگرفتند و زخمی شدند.

آنها هر دو از خانواده های مسیحی نیجریه هستند که به اسلام گرویده اند، و عقیده بر این است که هر دو به دلیل دیدگاههایشان از سوی سرویسهای امنیتی شناخته شده بودند.