آرشیو
آرشیو

همزمان با تعطیلات سال نو چینی یک طوفان برف کم سابقه در جنوب چین موجب تاخیر در حرکت قطارها و سرگردان شدن ده ها هزار مسافر شد. 

حرکت ۸۰ قطار روز دوشنبه در منطقه صنعتی گوانجو با تاخیر روبرو شد و موجب تجمع مسافران در خارج از ایستگاه شد. 

حدود سه هزار پلیس و مامور امنیتی برای برقراری نظم به ایستگاه قطار گوانجو اعزام شدند. 

بسیاری از مسافران، کارگرانی هستند که برای کار در کارخانه در گوانجو به سر می برند و برای تعطیلات سال نو عازم منازل خود در مناطق روستایی هستند.