بخش انگلیسی صدای آمریکا - طرح های ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، برای خروج از اتحادیه اروپا دچار آشفتگی شده است. دولت می تلاش می کند حکم رئیس مجلس عوام بریتانیا را دور بزند. جان برکو می گوید طرحی که دو بار در ۱۵ ژانویه و ۲۲ مارس به رای گذاشته شده و شکست خورده است، پیش از رای گیری سوم باید به شکل اساسی تغییر کند.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پس از دو سال و نیم مذاکره همچنان نامعلوم است. گزینه های پیش رو تعویق بلند مدت، خروج با توافق ترزا می، خروج مشکل آفرین بدون توافق یا حتی برگزاری یک همه پرسی دیگر بر سر عضویت در اتحادیه اروپا است.

ترزا می روز پنج شنبه در اجلاسی در بروکسل خواهان به تعویق افتادن تاریخ مقرر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ۲۹ مارس خواهد شد.