«ژائیر بولسونارو» روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه و در اولین فرمان اجرایی پس از ادای سوگند ریاست جمهوری، هرگونه تعیین قلمرو زمین بومیان را به وزارت کشاورزی واگذار کرد.

«ترزا کریستینا»، وزیر کشاورزی جدید، مخالف دادن امتیاز به بومیان برزیلی است. آقای بولسونارو هم در زمان انتخابات گفته بود برنامه دادن امتیاز به بومیان متوقف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هرگونه درخواست قلمرو از سوی بومیان از این به بعد، بسیار دشوار خواهد شد.