فرو ریختن سدی در محوطه یک معدن آهن در برزیل سیلی از گل و لای به راه انداخت و موجب ناپدید شدن صدها تن شده است.

به گزارش رویترز، شهردار شهر برومادینهو که سد در محدوده آن فرو ریخته است، روز جمعه ۵ بهمن گفت تاکنون ۷ جنازه از میان گل و لای پیدا شده است.

امدادگران در جستجوی حدود ۲۰۰ فرد ناپدیدشده هستند. مدیر شرکتی که معدن را اداره می‌کند گفته است رودی از گل و لای به ساختمان اداری از جمله کافه تریا در هنگام ناهار کارگران، سرازیر شد.