عکس از آرشیو
عکس از آرشیو

دادگاهی در بوسنی روز پنجشنبه ۱۳ تیر دو مرد اسلامگرای افراطی را مجرم شناخت و یکی از متهمان را به تحمل چهار سال و دیگری را به تحمل دو سال و شش ماه زندان محکوم کرد.

به گزارش رویترز، این دو تن در پرونده طراحی برای حمله تروریستی به نیروهای امنیتی پلیس مجرم شناخته شدند.

یکی از متهمان، یک صرب مسیحی ارتدوکس است که به اسلام گرویده، و دیگری نیز یک مسلمان بوسنیایی است.

هر دو متهم عضو جنبش سلفی - که به شدت پیرو بازگشت به سنت و مبارزه با هر نوع بدعت است - هستند.

Telegram Banner