در ماه ژانویه ساکنان آمریکای شمالی فرصت آن را دارند تا شاهد خسوف کامل و پدیده «ماه افروخته» باشند که نتیجه واقع شدن کره زمین، ماه، و خورشید در یک خط مستقیم است.

این رویداد، در شمال مرکزی ایالت فلوریدای آمریکا، ساعت ۹:۳۶ شب ۲۰ ژانویه رخ می دهد که سایه زمین شروع به افتادن روی ماه می‌کند. خسوف کامل در ساعت ۱۱:۴۱ شب آغاز شده و ماه‌گرفتگی کامل می شود.

ولی اوج ماه‌گرفتگی در دقایق اول روز ۲۱ ژانویه در ساعت ۱۲:۱۲ صبح است، که ماه رنگ سرخ مسی به خود می گیرد.

علت این پدیده، تابش اشعه خورشید از اطراف زمین و اتمسفر شفاف است.

بعد از این خسوف، ماه‌گرفتگی کامل بعدی، که در قاره آمریکای شمالی قابل دیدن باشد، در ماه مه سال ۲۰۲۱ خواهد بود.