یکی از گزارشگران شبکه خبری الجزیره، در برلین بازداشت شد.

احمد منصور که از گزارشگران ارشد بخش عربی شبکه خبری الجزیره است، روز شنبه و پیش از سوار شدن به هواپیمایی به مقصد دوحه پایتخت قطر، بنا به حکم دادگاهی در مصر بازداشت شد.  

احمد منصور در بیانیه ای به نقل از ماموران پلیس آلمان اعلام کرد که بازداشتش به درخواست مقامات مصر صورت گرفته است.

دادگاهی در مصر پیشتر احمد منصور را به اتهام آزار و شکنجه یک وکیل مصری در میدان تحریر قاهره در سال ۲۰۱۱، به طور غیابی به پانزده سال زندان محکوم کرده بود، اما آقای منصور و شبکه خبری الجزیره، این اتهام را رد کرده اند.  

آقای منصور شنبه شب در صفحه فیس بوکش نوشته بود، که ایمیلی از پلیس بین الملل را به مقام های آلمان نشان داده که تحت تعقیب نبودن او را تائید می کند.

الجزیره از مقامات آلمانی خواسته است تا احمد منصور را آزاد کنند.